top of page

BILDER

Tidigare behandlingar

Vi skräddarsyr behandlingarna efter kundens önskemål

Vill du ha större volym, justera ojämnheter eller ändra form? 

FÖRE                                 EFTER

FILLER - 1 ml
Kunden önskade samma form men större volym

KUND före o efter
Kund före och efter

FÖRE                                 EFTER

FILLER - 1 ml
Kunden önskade naturligt "put" av överläpp och större volym

Kund före och efter

FÖRE                                 EFTER

FILLER - 1 ml
Kunden önskade större volym

bottom of page